Anasayfa > izmir manzaraları > karşıyaka / izmir
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / mental balanceOrijinal boyut: 1024x664
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / mental balanceOrijinal boyut: 1024x692
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / nejdet düzenOrijinal boyut: 1023x730
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / nejdet düzenOrijinal boyut: 1024x767
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / kaan uğurluOrijinal boyut: 1024x692
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / kaan uğurluOrijinal boyut: 640x448
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / kaan uğurluOrijinal boyut: 1024x683
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / kaan uğurluOrijinal boyut: 1024x768
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / kaan uğurluOrijinal boyut: 1024x708
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / ben emreOrijinal boyut: 1024x768
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / ben emreOrijinal boyut: 1024x768
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / ben emreOrijinal boyut: 1024x768
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / ben emreOrijinal boyut: 1024x768
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / ben emreOrijinal boyut: 1024x768
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / ben emreOrijinal boyut: 1024x768
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / yavuz alperOrijinal boyut: 1023x680
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / techo 35Orijinal boyut: 1024x592
karşıyaka / izmirkarşıyaka resimleri / techo 35Orijinal boyut: 1024x513
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir
 • karşıyaka / izmir

İzmir`in en meşhur ilçelerinden birisi; Karşıyaka…

Karşıyaka, İzmir’in bir ilçesi. İzmir Körfezi’nin kuzey kıyısında yer alır. Yamanlar Dağı’nın eteği ile deniz arasında kalan kısımda şehir dokusu ile büyük ölçüde bütünleşmiş bir ilçedir. Yamanlar ve Sancaklı adlı bağlı iki köyü bulunmaktadır.

İlçenin doğusunda Bornova, güneyinde Bayraklı, batısında Çiğli, kuzeyinde Menemen ilçeleri yer almaktadır.

Karşıyaka, 1865 yılında İzmir-Menemen demiryolunun hizmete girmesiyle yerleşime açılmış ve özellikle 1874 sonrasında İzmir merkez (Konak) ile vapur seferlerinin başlatılmasıyla gelişmiş bir yerleşim yeridir.

Karşıyaka, körfezin kuzeyinde yaklaşık 84 km’lik bir alana yerleşmiştir. Rakımı 1-700 metre arasında değişir. İlçe nüfusu 2008 yılı itibariyle 524.891’di fakat 2008 tarihli belediye yasasıyla Bayraklı’nın ilçe yapılması üzerine Karşıyaka’nın halihazırdaki nüfusu 300.000 civarına gerilemiştir.

Karşıyaka, burada vefat eden Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adıyla anılan ve sözkonusu tarihlerde Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın ailesi Uşşakizadelere ait olan ve yakın geçmişte bir anı evi olarak restore edilmiş köşk ve bunun dışında İzmir Levanten köşkleri tanımına giren birkaç tarihi yapı ile tanınır.

Karşıyaka Tarihi:

Yerleşim alanı İzmir şehir merkezinin karşısında bulunması sebebiyle Karşıyaka adını almıştır. 19. yüzyıl Batı kaynaklarında “Kordelio” adı altında anılmıştır. Batılı Kordelyo ismini önceleri Haçlı Seferleri komutanı İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard (o dönemde İngiltere’nin geçerli dili olan Fransızca’da “Richard Coeur de Lion”) ile bağlantılandırmışlar ise de, buralara hiç gelmemiş olan kralın Kordelyo ismi ile ilişkisi olabileceği tezi daha 19. yüzyıl kaynaklarında reddedilmiştir. 13. yüzyıl Bizans kaynaklarında bölgede yer alan ve yeri tam olarak tespit edilemeyen “Kordeleon” adlı bir yerleşimin bahsi geçmektedir ve ismin kökeninin bu tarihlerden de geriye götürülebileceği savunulmuştur.

Buna göre Kordelyo’nun öz bir Anadolu ismi olabileceği sözkonusu edilmekte ve etimolojik olarak Gordion, Gördes, Kardakçı Dağı, Kardamyla gibi benzer Anadolu isimleri ile bağı bulunabileceği öne sürülmüştür. Sanskritçe’deki “grha-“, Slav dillerindeki “grad”, Latince’deki “hortus” ve Almanca/İngilizce’deki “garden” kelimeleri ile bağlantılı olarak, “herhangi bir amaçla tecrit edilmiş yer, kesik, kale, bahçe” gibi anlamlar taşıyabilen Hititçe/ Luvice’deki “gurta” kelimesi ile Pelasgların/Luvilerin/Lidyalıların dillerinde “geçit, boğaz, vadi” anlamına gelen “ela” bileşmesi ve sonradan eski eski Yunanca ve çağdaş Yunanca’da yer isimlerinin sonuna gelen -ieon, -eio son ekinin aktarılmasıyla oluşturulduğu öne sürülmüştür.

Karşıyaka Nüfusu: 312.213

Yazı Kaynağı: Wikipedia